งานอัดรีดพลาสติกเบื้องต้น (Plastic Extrusion Fundamentals)

915.25 Baht

Category:

Description

งานอัดรีดพลาสติกเบื้องต้น (Plastic Extrusion Fundamentals)
Author : Dr. Kalyanee Sirisinha (ดร. กัลยาณี สิริสิงห)
Pages: 156, Softbound


Book Contents

บทที่ 1: งานอัดรีดกับความสำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก
บทที่ 2: พลาสติก / สารพอลิเมอร์ / สมบัติสำคัญของพลาสติก
บทที่ 3: ส่วนประกอบของเครื่องอัดรีด
บทที่ 4 เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว
บทที่ 5 เครื่องอัดรีดสกรูคู่
บทที่ 6 การคอมพาวนด์พลาสติก
บทที่ 7 การอัดรีดพร้อมปฏิกิริยาเคมี

 

 

 

Select your currency
EUR Euro
THB Thai baht