วัสดุศาสตร์ของโพลิเมอร์และการประยุกต์ใช้งาน (Polymer Materials & Applied Science) (Training Handout)

915.25 Baht

Category:

Description

This is training document of 1-day training program on ”

เนื้อหาสาระ

  • พื้นฐานความรู้ทางด้านโพลิเมอร์ (ชนิด/โครงสร้าง/สมบัติ)
  • โพลิเมอร์ชนิดต่างๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม พร้อมสมบัติเด่น และหลักการใช้งาน (PP, PE, PC, PVC, ABS, PS, PA, PBT, POM, PET)
  • scrap พลาสติก ข้อจำกัด มาตรการในการป้องกันปัญหาคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ scrap ผสม
  • เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความหนืดของโพลิเมอร์: melt flow index และ shear viscosity
  • การใช้งาน shear viscosity ให้เกิดประโยชน์ต่อการขึ้นรูปโพลิเมอร์ในกระบวนการต่างๆ
  • สัณฐานวิทยาของโพลิเมอร์ (amorphous และ semi-crystalline)
  • ความเป็นผลึกของโพลิเมอร์ และอิทธิพลของผลึกต่อความแข็งแรง สมบัติทางแสง สมบัติทางความร้อน ความทนทานต่อสารเคมี และการป้องกันการซึมผ่านของความชื้นหรือแก๊ส ในผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์
  • ความชื้น: ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความไม่เสถียรในกระบวนการขึ้นรูปโพลิเมอร์และปัญหาคุณภาพผิวหรือความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์จากโพลิเมอร์

ดร.พัชรี ลาภสุริยกุล : นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลาสติกและกระบวนการขึ้นรูปพลาสติกจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโททางด้าน Polymer Science จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกทางด้าน Polymer Processing จาก Institute for Polymer Technology, University of Stuttgart, Germany มีประสบการณ์ทำงานกว่า 15 ปีทั้งในงานวิจัย การเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานชั้นนำในอุตสาหกรรมพลาสติก มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านวัสดุศาสตร์ของโพลิเมอร์ การออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก การใช้ injection molding simulation ช่วยในการออกแบบและผลิตชิ้นงานและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกคุณภาพสูงและในด้านก ารขึ้นรูปโพลิเมอร์ด้วยกระบวนการต่างๆ

Select your currency
EUR Euro
THB Thai baht